trzy nudne zdjęcia z Paryża
three boring pictures from Paris


dwa zdjęcia z Paryża
two pictures from Paris


mapy
maps


język mówiony powstał z gestów
spoken language arose from gestures


czysta obserwacja
pure observation


sobowtór
doppelganger


sklep z aparatami słuchowymi
shop with hearing aids


z wycieczki
from the trip


z domu
from home